MTL on markkinoinnin, viestinnän ja teknologian asiantuntijayritysten etujärjestö

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL kokoaa yhteen yritykset, jotka parantavat markkinoinnilla, viestinnällä ja niihin liittyvän teknologian avulla asiakkaidensa kilpailukykyä, luovat kasvua ja tekevät liiketoiminnalla tulosta.
MTL kattaa koko markkinoinnin ja viestinnän palveluyritysten laajan kentän. Toimialan etujärjestönä MTL pyrkii edistämään jäsenyritystensä ja alan toimintaedellytyksiä.
MTL:n tavoitteena on rakentaa Suomesta markkinoinnin ja viestinnän osaajamaa. MTL on mukana Siksi markkinointia -hankkeessa, jonka tavoitteena on kohottaa suomalaisen markkinointiosaamisen tasoa ja nostaa investoinnit kansainvälisen kilpailun vaatimalle tasolle .

mtl.fi